ESO

A importancia desta etapa

Nesta etapa consideramos fundamental fomentar o espírito crítico e a autonomía persoal, creando un bo hábito de traballo onde se fomente a superación persoal e a autoestima.

A formación nos valores que o colexio toma como propios e a excelencia académica son as bases nas que se asenta a nosa metodoloxía educativa.

 

""