EDUCACIÓN INFANTIL

O noso obxectivo nesta etapa

No noso colexio queremos conseguir que os nenos e nenas de Infantil síntanse nun ambiente cómodo e seguro que lles permita comezar a desenvolver as súas capacidades ao máximo nivel.

Este compromiso lévanos a perseguir unha liña innovadora aplicando metodoloxías eficaces e significativas para os máis cativos.

Educamos para o futuro e polo tanto queremos conseguir que o alumnado desenvolva de forma íntegra as súas habilidades sociais, académicas e persoais.

Comprometémonos para que no día a día os nenos e nenas estén expostos ás mellores oportunidades de aprendizaxe que lles permitan explorar, pensar e razoar.

""