ESCOLA INFANTIL

Que é a escola infantil?

A nosa escola infantilvai  dirixida os nenos e nenas de dous a tres anos.

Neste momento tan crucial para o seu crecemento e fundamental que teñan unha experiencia positiva e enriquecedora que facilite o seu desarrollo integral a nivel cognitivo, motriz,social e afectivo

A escola infantil ten como obxectivo ofrecer aos nen@s afecto, estima, confianza, apoio, e un contorno axeitado para que desenvolvan os diferentes aspectos da súa personalidade.

 

""

Un espazo para experimentar e buscar respostas á sua curiosidade, un lugar para descubrir, explorar e observar potenciando o interese cara ó seu contorno.

Cómo aprenden?

O xogo, a súa curisosidade innata, a imaxinación, o interés son os principais protagonistas do seu aprendizaxe.

A nosa metoloxía basase na estimulación temprana, sensorial y motora potenciando sus funciones cerebrales e capacidades.

Ofrécese un ambente preparado de maneira exclusiva para eles nun clima acolledor, de cariño, de confianza e seguridade o que fai cos nenos e nenas o vexan como un segundo hogar e vivan con éxito o seu primer contacto ca vida escolar.

 Contamos cun equipo altamente cualificado con dúas profesionais con experiencia e en continua formación, que poñen todo o seu corazón no seu traballo.

Relación coas familias

A relación coas familias é participativa valorando que se sintan implicadas, intercambiando experiencias, criterios e opinións sobre a educación dos peques. Utilízanse diferentes canles como a plataforma educativa Esentia, conversas nas entradas e saídas…

""
""