EDUCACIÓN PRIMARIA

Unha etapa primordial

Para nós, como colexio, a etapa de Educación Primaria é a idónea para que o neno ou nena descubra e desenvolva as súas potencialidades.

Ofrecendo unha educación individualizada, dende o agarimo e a atención persoal, sendo o docente o vehículo fundamental para levalo a cabo.

As titorías constantes e individualizadas, así como as comunicacións diarias, conseguen que colexio e familia vaian unidos, alcanzando con isto, un ambiente de confianza onde o alumnado aprenda e consiga o seu máximo rendemento.

""
""