""

Somos un colexio familiar

""
""

Caracterízanos o trato cercano coas familias. Temos un carácter aberto e social, sen discriminación de ningún tipo, á libre elección dos pais.

Formar nenos e nenas é o noso obxectivo, a través dunha educación integral do alumnado nos aspectos formativos, creativos, artísticos, físicos e críticos partindo e respectando as súas propias potencialidades e capacidades.

Tolerancia

Fomentamos, en cada actividade, a convivencia, a paz , a liberdade e sobre todo o respeto por todas as persoas e culturas.

valores

Promovemos unha educación completa, coherente á vez que humana e persoal.

Disciplina

Educar en disciplina é educar no respecto a sé mesmos  e aos demais, así como a consecución duns hábitos axeitados para conseguir as metas que se propoñan.